پریسا دهخدا
P_dehkhoda@yahoo.com
تولد: سال 1357
آغاز آموزش هنر نقاشی: 1384
تکنیک غالب: آکریلیک روی بوم
تحصیلات: دکتری مهندسی برق

سال 1357 در شهر تبریز به دنیا آمدم. در سنین کودکی آموزش نقاشی و موسیقی را با بهترین استادان هنر تبریز آغاز کردم که البته پس از نقل مکان به شهر تهران از ابتدای دوره متوسطه، هر دو هنر را به منظور شرکت در کنکور دانشگاه ها ترک کردم. پس از سالها دوباره آموزش هنر نقاشی را در سال 1384 با تشویق بستگانم نزد استاد ارجمند سرکار خانم مینو امامی آغاز کرده و در حال حاضر نیز از هنرجویان ایشان می باشم.

 

Parisa Dehkhoda
P_dehkhoda@yahoo.com
Born in 1978
Began to learn painting in 2005
Dominant technique: Acrylic on Canvas
Education: PhD in Electrical Engineering
I was born in 1978 in Tabriz. I was little when I started learning painting and piano with great teachers in Tabriz. I quit the art when we moved to Tehran in order to get prepared to enter university. After many years in 2005 I was again encouraged by my aunt to start painting in Mrs. Minoo Emami's classes. Until now I enjoy the art I learn from my beloved and great teacher.

 
50×70 cm
50×70 cm
 

50×70 cm
50×70 cm
 
50×70 cm
 
50×70 cm
 
100×70 cm
 
100×70 cm
 
100×70 cm
 
60×80 cm

80×100 cm

 
100×80 cm


 
50×70 cm

 

BACK

 

هيچ گونه اجازه ای برای هر نوع استفاده از نقاشيها و تصاوير ارايه شده به جز مشاهده شخصی آنها در سايت, بدون گواهی کتبی نقاش وجود ندارد. متخلفين موجب بند 5 از ماده 2 قانون حمايت از حقوق مولفان, مصنفان و هنرمندان تحت پيگرد قانون قرار ميگرند.

Copyright ©2003 Minoo Emami. All rights reserved.
painting are not licensed for any use other than personal viewing on this site without the express written permission of the author.