مریم بهفر متولد 1354، متاهل ، دارای دو فرزند و ساکن تهران هستم . از نو جوانی علاقمند به نقاشی بودم و از سال 1387 در آتلیه خانم امامی مشغول نقاشی هستم . به کلا ژ و نقاشی آکریلیک علاقه دارم . این نقاشیها تکنیک آکریلیک روی بوم و در ابعاد 50×70 و 70×100هستند .

برای تماس با من می توانید ایمیل خود را به آدرس msadatbehfar@gmail.com ارسال کنید.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BACK

 

هيچ گونه اجازه ای برای هر نوع استفاده از نقاشيها و تصاوير ارايه شده به جز مشاهده شخصی آنها در سايت, بدون گواهی کتبی نقاش وجود ندارد. متخلفين موجب بند 5 از ماده 2 قانون حمايت از حقوق مولفان, مصنفان و هنرمندان تحت پيگرد قانون قرار ميگرند.

Copyright ©2003 Minoo Emami. All rights reserved.
painting are not licensed for any use other than personal viewing on this site without the express written permission of the author.