به بهانه برپايي نمايشگاه كلاژ ((مينو امامي آل آقا)) در نگارخانه برگ

طي روزهاي هفتم تا شانزدهم بهمن ماه نمايشگاهي از آثار كلاژ (نقاشي.عكس) خانم مينو امامي آل آقا در نگارخانه برگ بر پا شد.پيش از اين آثار اين هنرمند خلاق در نمايشگاه هاي گروهي و انفرادي  به معرض نمايش عموم گذاشته شده بود كه عبارتند از:نمايشگاه گروهي در گالري هاي طپش ، گلستان ، والي ، انديشه ، كيهان ، سيحون ، مژده و همچنين نمايش آثار وي در محل اقامت  سفير مصر در تهران ، جشنواره هنر ، فرهنگ و علوم مشهورترين زنان ايران ، گالري جاديس در دوبي ، نمايشگاه صادرات 2000 در هانوور و گالري آناهيتا .

وي همچنين دوبار اقدام به برپايي نمايشگاه انفرادي آثارش ، يك بار به صورت نمايشگاه خصوصي و بار ديگر در گالري برگ تهران كرده است.

بر پايي نمايشگاه اخير خانم آل آقا در نگارخانه برگ كه در آن ،آثار كلاژ (نقاشي . عكس) اين هنرمند به معرض ديد عموم گذاشته شده بود ، انگيزه اي شد تا از وي درباره انگيزه و انديشه خلق اين آثارجويا شويم.آثاري كه عميقاً انساني و متاءثر از تاثير و تاثيرات زندگي و محيط پيرامون بر انديشه و هنر اين هنرمند هستند.اين هنرمندموفق شده است در خلق اين آثار ، به نوعي از كليشه هاي مرسوم در اين عرصه خود را آزاد كند و در سبك و سياقي نو به مكاشفه بپردازد.

اين هنرمند در پاسخ به واكنش كنجكاوانه ما به آثارش ، در يادداشتي كوتاه ، ضمن ابراز سپاس وقدر شناسي نسبت به استاد راهنمايش خانم پروانه اعتمادي ، به بيان اين مكاشفه و چالش ذهني اش پرداخته است:

"مدت مديدي است كه علاقه خود را به ديدن هين نمايشگاههاي نقاشي خيل نقاشان با همه جور سن وسبك و سياق با نقش كمي پر رنگ تر خانمها كه به گمان من در پي نتايجي از همه دست از جمله توجه و توجيه اجتماعي هستند از دست داده ام  .شايد پشيمان از تلاشي كه براي راه پيدا كردن به فكر و دل نقاشان از مسير نقاشي هايشان.كليشه هائي با اندكي تفاوت كه تقريبا فكر و دلي بابت آنها رنج نكشيده ، نلرزيده و نسوخته.

حالا خودم نقاشي هايم را به نمايش گذاشته ام.اعتراف مي كنم كه دادن توجه و توضيح لازم كمي سخت است.شايد هم نشدني باشد ، چون ادعاي جدا بودن از فضاي عمومي و جو غالب فرهنگي و هنري ميسر نيست.
اما باور من به اينكه اثر هر كسي از جمله اين نقاشي ها بايد همساز و نزديك به زندگي كه سالها از بابت تاثر ناشي از آن دلي لرزيده و تامل در آن روزنه اي به سمت و سوي شناخت باز كرده. انگيزه اي شد.

نقاشي هايم نه فقط از سر شوريدگي و ذوق بلكه از تامل در ايهام و شك.مثلي بر گرفته از تناقضات زندگي انساني.اين اشرف مخلوقات كه محكوم به انتخاب است،كوشش براي درك و تبيين هنري بخشي تراژيك و انسان گرايانه بطور سمبليك از زندگي انسان گناهكار ، انساني كه مسئوليت عقلانيت خود را واپس نهاده و عقوبت آنرا تحمل ميكند.

البته اين جملات نه از بابت بيان انديشه هاي اين نقاشي هاست.ابداً.بازنگري در اين نقش ها ريتم ها، وزن ها و سياهها و قرمزها ،براي خودم نيز نوعي مكاشفه بود. لاله آتشين اين بيابانم .آنچه به نمايش در آمد بخشي از لرزش هاي دست و دلم بوده است."

 
 

 

 

 

 

 

هيچ گونه اجازه ای برای هر نوع استفاده از نقاشيها و تصاوير ارايه شده به جز مشاهده شخصی آنها در سايت, بدون گواهی کتبی نقاش وجود ندارد. متخلفين موجب بند 5 از ماده 2 قانون حمايت از حقوق مولفان, مصنفان و هنرمندان تحت پيگرد قانون قرار ميگرند.

Copyright 2003 Minoo Emami. All rights reserved.
painting are not licensed for any use other than personal viewing on this site without the express written permission of the author.