شیما خطاط
متولد 1357 در تهران و فارغ التحصیل رشته تغذیه در سال 1379 هستم.
سال 1380 ازدواج کردم.
از کودکی به نقاشی علاقمند بودم و تا سال 89 که وارد کلاس خانم امامی شدم بارها و بارها آن را تجربه کرده بودم...
همیشه آرزو داشتم که ذهنیاتم را به صورت نقاشی درآورم.موضوعات زیادی بودند که به آنها  فکر می کردم ولی نمی دانستم چطور باید آنها را روی بوم بیاورم.
فکر می کنم این بار با همیشه متفاوت باشد.این بار ذهنم هم مانند گذشته نیست.احساسم نیز با گذشته متفاوت است و امیدوارم با کمک و لطف خانم امامی این مسیر را تا انتها طی کنم تا بتوانم متفاوت بودن در دنیای نقاشی را تجربه کنم و دنیایی را که همیشه آرزوی داشتنش را در سر می پروراندم برای خود بسازم.
این نقاشی ها با تکنیک اکریلیک در ابعاد مختلف هستند

برای تماس با من می توانید از آدرس زیر استفاده کنید:
skhattat@yahoo.com

 

Shima Khattat
I was born in Tehran in 1978.
I graduated in the science of Nutrition in 2ooo and got married in 2001.
Since I was a little girl,I have been interested in painting and have taken part in many different painting classes until I entered Mrs. Emami’s classes in 2010.
I ‘ve always been thinking of painting in my imaginaries,there have been many subjects in my mind  which I thought about them but I did not know how to paint them on the canvas.
I think this time is not the same as before…my mind is different,my feeling is different and I hope to go far to the end  with my master’s help.
I want to make my own world which has been prepared in my mind for ages.
In order to contact me please send your E-mail to this address:
skhattat@yahoo.com

 

 
 
120x150cm – Acrylic on canvas
 
80x100cm – Acrylic on canvas
 
70x100cm – Acrylic on canvas
 

70x100cm – Acrylic on canvas
 
70x100cm – Acrylic on canvas
 
80x100cm – Acrylic on canvas
 
50x70cm – Acrylic on canvas
 
50x70cm – Acrylic on canvas
 
35x55cm – Acrylic on canvas
 
41x56cm – Acrylic on canvas
 
43x58cm – Acrylic on canvas
 
50x60cm – Acrylic on canvas
 
45x60cm – Acrylic on canvas
 
90x130cm-Acrylic on canvas
 
90x130cm-Acrylic on canvas
 
90x130cm-Acrylic on canvas
 
 

BACK

 

هيچ گونه اجازه ای برای هر نوع استفاده از نقاشيها و تصاوير ارايه شده به جز مشاهده شخصی آنها در سايت, بدون گواهی کتبی نقاش وجود ندارد. متخلفين موجب بند 5 از ماده 2 قانون حمايت از حقوق مولفان, مصنفان و هنرمندان تحت پيگرد قانون قرار ميگرند.

Copyright ©2003 Minoo Emami. All rights reserved.
painting are not licensed for any use other than personal viewing on this site without the express written permission of the author.